Stretching to Avoid Back Pain

מתיחה כדי למנוע כאבי גב

תרגילי מתיחה הנם השיטה שנקראת נפלאה להימנע מכאבי גב, מכיוון שהם מותחים את אותו השרירים, המפרקים, העצמות וכיוצא בזה ‘, ובכך מקדמים את אותן כניסת הנוזלים והדם. אימוני מתיחה מכילים בתוכם משיכת כתפיים, שריר התלת בעל ידע רב, זרוע, רגל, תא מטען, פלג גוף עם חשיבות רבה ומתיחות אחרות. ע"מ לתת סיוע לי למנוע מכאבי גב כולם רשאים לבצע 2 אימונים שיאפשרו לעסק שלך למתוח את השרירים האלה.

החלו ב מהכתפיים, עמד זקוף. כנס את כל הידיים על אודות הירכיים ומשכו בכתפיים. סובב את אותה הכתפיים בהילוך גרוע ולגב ידוע שעד עשר ספירות. להבא, בצע רק את פעולות; ובכל זאת סובב את אותו הכתפיים בהילוך גרוע לכיוון החלק הקדמי.


איש מקצוע על אודות התלת ראשי:
תלת ראשי הנו שרירי האקסטנסור, הדורשים מתיחות המונע מתח ביתי. עמדו זקוף והרימו רק את זרועכם (מימין) והניחו אחר קצות האצבעות בדבר הכתף. (מימין) השתמש ביד הפנויה של החברה ודחף אותה אל המרפק השני. במידת האפשר, הורד רק את האצבעות בזמן הגב לאורך דחיפה על ידי המרפק. הודיעו ואפילו מספר ובצעו אותן פעולות באיזור האחר.

בהמשך, מותח אותן לזרועות. צור מעגל. ראשית, עמד זקוף יחד עם השגחה המתארת את כפות הרגליים במהלך הכתפיים. מפלסים את אותם הזרועות ומותחים את החסימות החוצה בסנכרון שיש להן הכתפיים. מעגל והביא את אותה הידיים למה אתם מחכים?. ספרו ידוע שעד מספר ובצעו אותן פעולות באזור האחר. רשימת אחר הזרועות ככל האפשר.


מעתה תעבוד את אותו הגו דבר זה. עמדו זקוף, שמרו המתארת את כפות הרגליים בקו לא עקום שיש להן הכתפיים וסובבו בהדרגה (החל מהמותניים) ואז נמתחו ליד שכזה. נמתח קדימה והניע רק את גופך בסיבוב במקביל ל הנוסף. לעוד פרטים מאוד לאחור וסביב חזור לתחום הנוסף. המשך מכול נדבך.

עבוד את כל תא המטען הזה:
עמדו זקופות, שמרו בדבר כפות הרגליים במשך הכתפיים ומעט לחוד. כופף במקצת את אותן הברכיים. נעל את אותו האצבעות מאחורי הראש והתכופף החל בקו המותניים, נוגע בברך הימנית שלך, והצטרף אליה עם המרפק ליד ימין. בהמשך, סובב את אותו פלג ארגון עם חשיבות רבה, או גם תא המטען, סובב את החפץ שמאלה ואז גע בברך שמאל. הממשי לאחור ואפילו עד שאנחנו עוד פעם זקוף.

תמלול והקלטה ברגע שהינכם מותנה זקוף, הרחק לא הרבה את אותה כפות הרגליים וכופף לא הרבה את אותם הברכיים. הרם אחר הידיים לגובה הכתפיים ותאחז בידיים לצורך ביצוע הפניה לצד, החלו ב בקו המותניים. החזק, ספור ועד עשר ועשה אודותיו התשובה תמיד בצד הנוסף. בעתיד, הגן אודות הירכיים והרגליים ללא תנועה כשאתה מסובב אחר החלק העליון בידי גופך בלבד.

עמדו זקוף, עם הארכת הידיים כלפי מטה בצדדים. כופף את כל הברכיים מעט והרם את אותה עורינו בהדרגה עד שתוכל להוציא מעבר הראש. לאט לאט, החלק את אותם העור שלנו החופשית, החלק את אותה מטה אל הרגל ומשוך את כל העור שלנו באופן זה שהיא תראה מעבר הראש עד ל כמה שהינכם יוכל להתקשר. מתח ביתי כלפי מטה אל הירך וחזר מהמצב עמידה. המשך ליד השני ועשה שלוש חזרות.

עמדו זקופות, שמרו על אודות כפות הרגליים לתקופה של הכתפיים. כיפוף לפרטים קרא . הצטרף לקצות האצבעות והשלף בעדינות את כל הידיים לכיוון הגב, והישאר עקבי לגובה הכתפיים. המשך בפעולה כמעט מכל צד וספור עד הרגע חמש במשך תנועה.

לְהַמשִׁיך:
עמדו זקוף, ואחזו איתכם, הצטרפו לשם והאריכו את החסימות מאחורי הגב. הרם את אותה הידיים למעלה והחוצה מצויין ככל שתוכל לנקות. עיתון עד עשר ומטה. עמדו זקופים ושמרו הכול על כפות הרגליים לתקופה של הכתפיים. כופף אחר הברכיים מעט ונעל את אותן האצבעות תוך הרמת הידיים לגובה הכתפיים. ברגע שנמצאים במצב, דחפו אחר הידיים יאללה. אל תסמוך קדימה. מתחו וספרו ואפילו עד 5. בצע את אותן פעולות, וספור ועד ל 5.