Auto Draft

המלץ אודות לינק עמוד הערות הדפס מאמרשתף מאמר זה הזמן ב-Facebook1שתף עמוד זה הזמן בטוויטר1שתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר הגיע בדבר Delicious1שתף לינק זה הזמן על Diggשתף מאמר זה על אודות Redditשתף קישור זה הזמן המתארת את PinterestExpert מחבר רוברט אבוט
כתובות פירמת וכתובות דוא”ל מהוות התפקיד של מפואר עבור כותבים ומוציאים מחמת אצל עלוני דוא”ל ו-ezines.

אני הן לא יודע הנושא עליכם, אולם אירועים קוראים לי מוצא יחד עם זאת מתסכל כשאני צריך להעתיק ולהדביק כתובת בדפדפן, או שמא בחלון דוא”ל אחר. בהשוואה כשאני יודע מספר יותר קל לכותב או גם למוציא בגלל לרשום המלצות מלקוחות ‘חיים’ המאפשרים לקוראים להגיע ליעד אם להכין הודעת מייל מאתגרת.

שמי וגם מתנגד לקישורים שמזוהמים בסימני פיסוק. תמלול ירושלים טלפון לי הולך לכתובות חברת וכתובות דוא”ל שלפניהן או גם אחריהן סימן פיסוק. הנם מתכוננים שגם אני ש להעתיק ולהדביק את אותם החיבור, ואז לעצור את אותו סימן הפיסוק הפוגע ערב שאוכל לעבור.

בוא נתמודד תחילה אלו שיש להן הנושא האחרון: אם וכאשר אתה רוצה לעשות תוספת של כתובות רשת וכתובות דואר אלקטרוניקה, השתמש בסימני שברון, שיש ברשותם כל אחד עומד לתת את הדעת והן כסמלים הרבה פחות מ-“”. על ידי הצבתן סביב הכתובות, העסק שלך שומר את הסתימות ברורות וקלות להעתקה. זה וגם מקטין אחר הסבירות שתוסיף סימן פיסוק בטוחה עם גמר הכתובת, ותהפוך אותה לבלתי ניתנת ללחיצה.


אם וכאשר נפנה לשטח השני, יותר קל וגם להפוך אחר הכתובות של החברה שלכם לניתנות לחיצה מתוכננת. עשה הוא בידי כתיבה מדוקדקת בקרב כתובות אתרים של דפי חברת ועל ידי הצבת “mailto:” שעות הערב כתובות דוא”ל. לדוגמא, בענף לכתוב http://www.managersguide.com, הייתי כותב http://www.managersguide.com. (שימו לב באיזו דרך השארתי רווח כספי מכיוון הכתובת לסימני הפיסוק).


לגבי כתובות דואר אלקטרוניקה, שים את אותה המילה “mailto” בתוספת נקודתיים שעות הערב הכתובת. כמו, mailto:info@yoururl.com בתחום חלק info@yoururl.com. כשיקרה קורא לוחץ אודות קישורית עם mailto: לפניה, הודעה ראשונית תופיע אוטומטית בתוכנת האימייל הכולל, כשהכתובת שלכם כבר שוכנת בשדה TO. מושם לזה וכדלקמן את אותה היתרון על ידי הפחתת שגיאות בתמלול אם העתקה והדבקה.

וגם, היזהר מכתובות URL שמתפצלות לסיום שורה. אבל קיים חשש שכתובת מגרש המכוניות הן לא תתפצל בתוכנת הדואר האלקטרוני של העסק, אילו היא בעצם עשויה לעשות זו בידי המנוי. שמישהו בדרך כלל מנסה לפתוח באיזה אופן שכתובות משרדים יפלו לבסוף פסקה, ואז להתיז לפניהן שוב, ככה שהן אודות שורה בפני עצמה.

לסיום, כעבור ששלחת לעצמך עותק מומחיות בקרב הניוזלטר של העסק שלכם בדוא”ל, וודא את אותו הקישורים בעותק שהגיע לתיבת ה-IN של החברה. מתח ביתי המיועדים לכל עמוד כדי לתת שהקוראים שלך ידעו להגיע לדף של החברה או גם לתוכנית הדוא”ל ספציפי בלחיצה בין. חפים העתקה, ש הדבקה, ש תמלול – קל קליק אחד.

בסופו של דבר, באמצעות נקיטת מספר צעדים לא מיוחדים הללו, אתה תוכל לשפר את אותו הניוזלטר של העסק שלכם לקריאה שנתיים. ואם זה 2 שנים קריא, נורמלי שנתיים שהיא יקבל את התגובה שאתה צריכה להיות מלווה.