Allatori_Java_Obfuscator

כותרת: Allatori Java Obfuscator
מחבר: גרגורי ווייט
google.com/articles/site_promotion/article_960.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: קידום אתרים
מאמר:


פועלי חברת סמארדק הרוסית, יוצרת תוכנות ואפליקציות המכוונת לצרכים של המתכנתים העובדים בטכנולוגיית Java, הוציאה את אותו מוצר הטיפוח הפוטנציאלי שלה Allatori Obfuscator, ערפד ג’אווה מהדור השני. עמידה https://www.bookmarking.co.il/1986/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%93%d7%a2-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95/ בגדר הגנת קוד Java, אלטורי מפעילה בארסנל נהדר שמסוגל לספק שרוב רשעים שמנסים לשבור מידי עשייה המוגן בידי הערפד יופסק. בערכת הפונקציות Allatori ניתן למצוא שיטות ההגנה הבאות:
1. מוניטין מכובד ערפול
2. ערפול זרימה
3. ערפול רעיון בדבר ניפוי באגים
4. הצפנת מחרוזות
5. סימון מים
אם וכאשר מיד מבינים על יכולות רבות מתופעל להדגיש את כלי ההעברה Trace Trace. הנו מסופק בא עם הטשטוש ונועד להעצים את בניית הבאגים המעורפל למובן ומספיק. כמו כן מושם לומר מודול תכנית, שעובד אודות בסיס הנתונים שהתקבלו בשל ממחקר ארוך ומעמיק בקרב הפירוק המודרני. המודול גולש במידע בקשר הפרעות בעבודה על ידי decompilers להפקת רווחים מסובכות לקוד מעורפל. כאשר פוגשים בהכנסה מהסוג (והשונה לכל אלו שנמנים על פירוק), פועל חריג בעבודת פירוק המוביל לכישלון הליך הפירוק. בעקבות זאת, בשביל כמעט בכל ההאקרים משפחתכם בפירוק מסורתי, הקוד של העבודה מתגלה כבטוח חוק – 100%, מכיוון שהפירוק האמיתי הופך לבלתי אפשרי.
ולבסוף, Allatori Obfuscator תוכנן באופן זה שיתאים בכל סביבת בנייה אוטומטית. ממשק שורת הפקודה יתכן משולב מההבטים חלקה בסקריפטים לבחור. יתר על כן, Smardec ביצעה רק את השילוב אלו שיש להן אבזר הבנייה של Apache Ant. Allatori מגיע אלו שיש להן ממשק נמלי אש הנחשבות למסוכנות ביותר והוא עלול לקרני ככל משימה אחרת אצל נמלי אש הנחשבות למסוכנות ביותר.

כל אדם יכול להתנסות ב במקום www.allatori.com, ניסיון מהווה מסוגל לדעת מידע מושלם בדבר Allatori Obfuscator. התיאור המפורט שלה, מאפייני הבחנה ויכולת הביצועים, ובינהם והן שאלות נפוצות בנושא כלים המעודכנים בהכרח זמינים בענף.
ZZZZZZ