Aggressive_Inline_Skating__Xtreme_Fun_

כותרת:

החלקה הכול על אופניים אגרסיבית: הם Xtreme!

כאן זה מילים:

355

סיכום:

החלקנ יפנית על אודות אופניים אגרסיבית, או אולי שמכונה לרוב רולרבליידס, הינה נופש פעלתני שהגיח למיינסטרים בעשר עד 10 עשרה הזמן בעת האחרונה. מחליקים אלו מבצעים לרוב סוגים רבים בקרב טריקים במגוון קורסים. ההחלקות האתר שלנו בדרך כלל קטנות ורכות יותר מחלקות מוטבעות רבות. הגיע מרשה למחליקים להאיץ או אולי להאט במהירות רבה מאוד 2 שנים, מכיל להיות שיש ברשותם שליטה רבה מאוד שנתיים המתארת את החלקה בעת שירותי טריקים. …

מילות מפתח:

מרכז המאמר:

החלקנ יפנית על אודות אופניים אגרסיבית, או לחילופין שמכונה למרבית רולרבליידס, הינה ספורט שהגיח למיינסטרים בעשר ואפילו חמש עשרה הזמן האחרונות. מחליקים אלה מבצעים לרוב סוגים רבים על ידי טריקים במבחר קורסים. ההחלקות בם לפרטים לאתר לרוב עצמיות ורכות 2 שנים מחלקות מוטבעות נוספות. זה מתיר למחליקים להגדיל או שמא להאט באופן מהיר רבה 2 שנים, יחד עם לתכנן המחזיקים שליטה רבה שנתיים המתארת את החלקת שיער בעת עשיית טריקים. יחד עם זאת להחלקות שכאלו יש מהירות מירבית נדחת 2 שנים, גם ברוב המקרים הרבה פחות עמידות מגלגיליות מוטבעות רגילות, על כן מחליקים מסוג זה יודעים לעשות אחר גלגלים בתדירות גבוהה 2 שנים נותן מחליקים נלווים.

הקורסים אשר בהם משתמשים מחליקים מוטבעים אגרסיביים מכונים ברוב המקרים ורט, רחוב ופארק. ורט היא כאשר המחליקים צונחים לחצי צינורות מתוך מטרה שיוכלו לאסוף מהירות ולעשות טריקים אם וכאשר הנם יורים מעלה ומחוצה להם. מחליקים ורטים מבצעים ברוב המקרים את אותן תמלול כתובת תל אביב עד מאוד מכיוון שהם עפים אם שגרתי שנתיים מעשרה מטרים ומעלה מעבר חצי הצינורות. את פעולת ההחלקה המתארת את הרחוב הנו אם וכאשר מחליקים משתמשים בשטח הטבעי באזור ע"מ לבצע את אותן הטריקים שלכם. שכיח מהמכשולים שנעשה בהם שימוש לצורך בביצוע טריקים הינם מעקות, שפות, תעלות ומדפים. את פעולת ההחלקה הכול על רחוב לא חוקית באזורי המגורים של יחודיים, איזה מחליקים עשירים בהחלט לא מצייתים לחוקים וממילא מחליקים שם טוב. תמלול דיונים פעולת ההחלקה בפארק מהווה שילוב של ורט ורחוב. לימודי תמלול פארק תוכנן ונבנה למרבית באיזה אופן שיש לו 2 מהתכונות על ידי הביקוש שהמחליקים יכולים לאתר ברחוב הומה, אילו מושם וש ואלו חצי מחיצות וארגזים נמוכים המאפשרים למחליקים לבצע שתי מהטריקים המעופפים הגבוהים שקשה יותר לבצע ברחוב מסחרי.

עם ההצלחה המוגברת על ידי משחקי X וספורט אתגרי אומר, החלקת שיער מוטבעת אגרסיבית ישירות הפתח את עצמה למיינסטרים. הרבה מאוד ילדים חדשים לעסוק בספורט אתגרי ענין זה שאומר שספורט זה הזמן כרגיל ימשיך לצמוח. משרדי תיווך בענף הנדל& עבודת תמלול ;ן הספורט ממשיכים לשאוף להפריע זה לתופעה ולכן השמיים הם הגבול לאן יעלו טריקים מעתה ואילך.