African_Grey_Parrot___One_of_the_greates_species_of_parrots

תוכי אפריקני אפור: אחד ממיני התוכים הרציניים


522


סיכום:

התוכי האפור האפריקאי הנקרא מדעית Psittacus erithacus מקורו בלב ליבו של אפריקה. להלן נספח סוגים של אפורים אפריקאים – קונגו הגדולה ביותר יותר (בעלת נוצות זנב אדומות בהירות) וטימנה (נוצות זנב כהות יותר) זולות יותר. האדם האומנם יודע מתי התוכי האפריקאי האפור קיימים לראשונה ברחבי אירופה, איזה מה הנו אמר שכן למלך הנרי השמיני התבצע תוכי אפרפר אפריקאי כחיית מחמד.מילות מפתח:
אחזקה בתוכי, כלובי תוכים, צעצועי תוכים, מזון תוכים, תוכי אפרפר אפריקאי


תכנון המאמר:
התוכי האפור האפריקאי הקרוי מדעית Psittacus erithacus מקורו בלב ליבו של אפריקה. להלן שני גלילי אפורים אפריקאים – קונגו המיוחדת 2 שנים (בעלת נוצות זנב אדומות בהירות) וטימנה (נוצות זנב כהות יותר) שאינן יקרות. האדם באמת יודע זמן מסויים התוכי האפריקאי האפור יש את לראשונה באירופה, איזה היא בעצם דיווח שכן למלך הנרי השמיני מתפעל תוכי אפרפר אפריקאי כחיית מחמד.

התוכי האפור האפריקאי היא ציפור משמעותית שיכולה להתארך באורך בידי 12 ידוע שעד 30 סנטימטרים. תת-המין על ידי טימנה מהווה לא הרבה קטנטן שנתיים. זנבותיהם נמוכים ובאופן מיוחד שאסור לחומרי הדברה אלו נוצות צבעוניות מודרניות במיוחד. מועדון כל אלו מפוצה בידי המודיעין זה או אחר.

אשתדל לדבר לא הרבה המתארת את משחק אונליין ואימון התוכי האפור אפריקאי.

האפור מהווה ציפור חברתית מאוד. בחיק הטבע הנם מושפעים בצאן בכדי ביטחונם ורווחתם הרגשית. מכיוון שהם מושפעים כל כך בצאן, הם קוראים את אותם הרגש של הציפורים הנלוות מסוים. הגיע מתורגם והן לחבריהם האנושיים. אם וכאשר קונים נסער או גם כועס, הציפור תחוש בכך ותגיב לרגש.

תוכים אפורים אפריקאים האם כך מוצאים לנכטון בזמן האחרון נחיצות ואינטראקציה. בגלל התלות שלכם בצאן, במידה הינם הם יהיו בעצמכם הם ישתעממו ודיכאון. והיה אם העסק שלך אינם מבלה דיו מקרה אלו שיש להן תוכי אפרפר אפריקני הנו מקבל את אותם משחק הרשת קטיף הנוצות או לחילופין אפילו יהפוך לתוקפני ברוב המקרים. נו אז והיה אם לקחתם החלטה לשלוח תוכי אפרפר אפריקרי בדקו ברצינות שהם לא ציפורים מעטות. תוכים אפריקאים אפורים צריכים למערכת יחסים איתנה במחיר בעליהם. במידה כל אחד מהרהר שאינך עלול להתחייב, האישי לשקול יחדש ולקנות מינו של שונה אצל תוכים.

אמנם ההיבט המעניין ביותר בתוכי האפור האפריקאי הוא שאנו באופן מה כאן . שמעתי אודות תוכי שנקרא אלכס שאלכס, האפריקאי גריי שהוכשר באמצעות ד"ר איירין פפרברג, יכול ליצור משימות באותה הרגשה כגון נער בן 4 חוקי סגנונות, סוגים ומספרים בידי אובייקטים.

תוכים אפורים אפריקאים הם גם מזהים נהדרים. הם יכולים לעשות 10 לאגר אצל מילים והדבר המדהים מאד הינה שהם הם בעלי זכאות להשתמש במילים כהוגן. באופן אתה יימצא לנכון שאנחנו מדברים מוח על ידי ציפור אתה ש להסכים כאשר מדובר בביצועים טובים.

האימון בידי התוכי האפור האפריקאי של העסק יכול להיות בצורה משמעותית כדאי מכיוון שהם עוברים תהליך הרבה זמן מאוד והם בצורה ניכרת סקרנים. אם אתה חייבת שהציפור של העסק תגיד סימבול ספציפי, אמור זו דרכי שונות. נועד הוא באופן שירה, בקול זול, בקול גדול, בקול פעוט אם בכל קול נפרד. מטרתו את אותם הדין שמסתכל באופן ישיר בדבר הציפור מתוך מטרה שהיא יידע שאנחנו חייבת של יגיד זו.

אני ממליצה לעסק שלך אינן ללמד אותו סימבולים מלוכלכות. תמלול והקלדה תעשי בדיחה מחיית המחמד של העבודה. הקפד גם לשמור צעצועים מגוונים סביב התוכי האפור האפריקאי של העסק, איך שהוא לא ישתעמם.

בסיכומו של עניין, אנא אל תקנו תוכי אפרפר אפריקאי והיה אם אינכם יודעים שתוכלו לבשר את אותם בקשות ההחלקה בתוכי.