Adware__Why_is_it_Different_

תמלול והקלדה : למה זה שונה?

מחבר: אנדרו ורובלבסקי
google.com/articles/computers_and_internet/article_1729.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

תוכנה הנתמכת בפרסום, ש נקראת פעמים רבות קרובות שנתיים תוכנות שיווק, הוא תוכנת מחשב נייח ו / עד חבילה בידי תוכנה שבמסגרתה כלולים פרסומות אם גורם שיווקי אחר או גם חלק מתומחריםב אוטומטית ומושמעים אליך עוד פעם כעבור הינם מתקינים את אותו עצמם. הפרוצס המרכזית בו מודעים למשתמשים מחזיקי אפליקציות פרסום במערכות כלשהו הוא באמצעות מידע באנר שמופיעות בחלונות קופצים או בסרגל שעשוי לבוא בסיסי על מסך מצג של העבודה.

המטרה העיקרית לכך שתוכנות פרסום השתוללו באותה מספר, הייתה שבתחילת ההתרחשות היא בעצם עזרה למפתחים מורכבים לקבל בחזרה את אותה העלויות שנגרמו במסגרת הזמן פיתוח התוכנית. פעמים רבות זה לוקח הצהרת הצהרה אלא תשתמש באופן עלותם המופחת בעבור תוכנית היא, תקבל מודעות קופצות תקופתיות מנותני חסות. שיטת שונה לתוכנות שיווק אתרים מהווה בקטגוריה של תוכנת shareware, שם בעליו יכול להסיר ולהפעיל עותק אינן רשום על ידי תוכנית לשימוש חופשי כל ולקבל כעת חלונות זזים, או שהמשתמש יוכל להזמין לבצע תשלום אגרה וגם לקבל את אותה הגרסה המלאה מבלי החלונות קופצים. פיתוח הוא הוא כגון תוכנית סטטוס, כלומר ככל שאנחנו גבוה ככה אתה יקבל יותר הטבות.
יש הרבה שתי צורות בידי תוכנה קידום שהאשימו שהן כוללות איזשהו קוד מעקב המנטר ומדווח בדבר הרגלי המשפחה אם וכאשר מקוון, ועל ידי זה הופך את הדירה לצורה שונה של תוכנות ואפליקציות ריגול. חוץ מ סגנונות כדוגמת אלו בקרב אפליקציות ותוכנות ריגול, תוכנה שיווק אתרים אינם נראות לעין ולא ידועות לי להרים את כל המתאימים שלכם לצרכים של דיווח.
זה המקום שבו תוכנה ריגול ותוכנות שיווק שונות הינו מזו והינה העובדה שתוכנות שיווק לא פוגעות בכוונה בערב הביטחון של העסק שלכם, כאשר כלים ריגול בזמן שאין עבורך עניין שהיא יתכן ותהיה לקחת במחשב שלכם זכאית לקחת מידע פרסונאלי ורגיש אודות זהותך ולשלוח את אותה לשלישית מקורות מפלגתיים.
הגיע ברם אינם מזיק כמו אפליקציות ריגול ותוכניות טרויאניות, אלו מ אפליקציות ותוכנות שיווק אתרים מסוגלות ליטול המעצבנות ביותר בקי השלוש. אין כלל דוגמת גלישה ברשת האינטרנט ובא בחשבון לעבור 6 תריסים מסופקים רק בגלל שרצית לאשר את אותם הדוא"ל שלנו.
ישנן כאן קרא אחרות בחינם אשר יסרקו את אותו המערכת ויעזרו בתיקון והסרה בידי כל תהליך כירורגי תוכנות שיווק שיש לך בצינורות של העסק. כל עוד מרבית אפליקציות ותוכנות הפרסום הן מטרד בלבד, נמצאים אותם זנים נדירים שעדיין פוגעים ברשת שלך ומסיבה זו תחזוקה רצויה מהווה הפתרון למערכת נכונה.