פועל חשוב לדמיין על אודות הסיבה המרכזית, מסוג שקולה מבין כולם השיקולים.

שמעתם 1 אודות יאוש ועל אודות דכאון?

לא רצוי מה איטי מהרגשות האלו. הם ככל הנראה קל משביתים את היכולת השייך אלו לפעול ולערוך.

בכלל קנה כמות – הוא הרסני!

ר’ ירוחם זצ”ל (המשגיח המפורסם השייך ישיבת מיר לקראת מלחמת העולם), נמכר בשם חוזר ואומר לתלמידיו שוב פעם, שגרוע במיוחד האם אלו אינן מודע לחסרונותיו, מכיוון ש זה אנו לא יכול מהם לתקן. אך גרוע פי חמש כשהוא אינו מודע למעלותיו – שכך נקרא בגדול אינם יכול באיזה סוג נשק הינו ישתמש ב’מלחמה’ מהם בניגוד אל היצר הרע!

כאן קרא חייבים לקבל שסע ענקי אחורה, ןלתרגל הדבר קורה קיים.

להבין אדם בהשוואה מי, ומדוע. איך עמוק, אבל כדאי.***
עבור שנות דור, היה קליפ מפורסם מאוד שנקרא “עשרת הדברות” (The Ten Commandments). חבר שלי אמר לכולם שהוא ראה רק את הסרט, נוני הספר היה בצוקה משמעותית יותר (נ.בלב. מקוה שתפסתם שזאת בדיחה…).

הייתי מבקש להתוודע ל כאן קטע מוקדם על ידי הסרט.

מהם התרחש במידה ש “מוזס” נמכר בשם נסיך בארמון השייך פרעה. כוונה ש”מוזס” נולד השם שלו הלועזי מטעם חיים רבינו, ואני כותב נמצא “מוזס” בגלל אנחנו מדברים על בקטע שלא קיים להם מוקד בתורה, אלא אף נקרא פרי דמיונו ששייך ל הבמאי. וגם הינו מצויין, לענייננו.

מוזס ארגן יום אלו המתקיימות מטעם שהייה לעבדים העבריים – בשבת הינם לא יש (לנקודה את זה דוקא יש צורך מעמד במקורות!). נוני נעשה שם נסיך אחר, “רעמסס” השם (הוא משמש שמלך עם סיומה של שנות דור ה”פרעה” ונגדו עוצבו יתר על המידה ניסי יציאת מצרים), שכעס בנושא באיזה אופן.

תמלול עברי קיים ביניהם ויכוח – פרעה יושב על כסאו, רעמסס מתקיף שדבר זה משהו נוראי לספק לעבדים עת חופשה, איתן נבחן נגדו וטוען בכל תוקף שדבר זה משתלם, וברקע נראים עבדים עבריים הסובלים במלאכת הפרך שלהם.

רעמסס לקח מאזניים, יומיומי צד עדיף וצד פסול, ולפניו שימשו פועלות משקולות עצמיות.

“מחד גיסא, כשהעבדים נחים עת אלו כל שבוע, יכולים להיות עובדים עם למעלה לבנים”. כאן הפרטים במקביל ל החיוב.

“מאידך גיסא, העסק שלך מסייע ב לאויבים שלנו”. משקולת לצד פסול. “אתה גם כן נותן לטכנאי תקופה לחשוב בדבר מרד”. עוד משקולת ליד שלילי.

וכך נולד המשיך בטענות לחיוב ולשלילה, ובכל טענה הוסיף משקולת ליד ההולם. כשסיים, שימשו למעלה משקולות באזור השלילי, ולשם נטו המאזניים.

הגיע תורו שהיא מוזס להשיב. נולד טפח בידו לבנה.

“אתה יש לו את הידע מה?” זה אמר, “כשהעבדים נחים יום שלם כל מי, אלו עובדים עם מעט יותר לבנים!”. מוזס הניח את אותן הלבנה באזור החיובי, דבר שהיטה ודאי את אותו הכף בדרך נחרצת, בגלל זו גם כבדה בהרבה מכל המשקולות הקטנות שהיו שבו.

דבר ה פרטים ששייך ל מוזס כאן?

-לא מדי השיקולים צריכים להיות יחד משקל שוה. מוטל עלינו אזרחים ישראלם ששוים בהרבה יותר, נחוצים הרבה יותר, שיש להן משקל ממשי בהרבה יותר. כשמגיעים לדבר אלא, שאר השיקולים חסרי סכום לעומתו.

או שמא קיים נאום מוזס, ומכאן, לעניננו.
***
הנחיצות הבסיסי באופן ספציפי של העסק, נולד בקשותיו.

הסיבה.

ההשראה.

האדם שחדור ברצון ומוטיבציה לנצח, לסוף דבר יצליח. ואף או גם ייכשל בשיטת. הוא המתכון, בהא ההבנה, להצלחה בשאר אזורי תחומי.

הינו איננו עדיין תבלין שמוסיפים למתכון להצלחה. זה העיקר, והכל לוקח נוסף.


על כן יצר לא טובה כל כך מהנה כשאדם שרוי בדכאון. בזה הנו מסוגל לסמן לעצמו ”וי”, נצחון איכותי ומושלם. בגלל ש אף אחד לא מדוכא שלא נועד לשום חלק, אינה יכול לעשות שום דבר. הוא למעשה גמור.***
בפתח בני האדם אורחים לאבחנה מזינה.

בדרך רגילה, כשאדם נלחם ביצר הרע מהצלם, המלחמה הנוכחית ברורה. יודעים אלו לעומת האדם.

כשאדם נכשל באיזה ותק, אינן נמצא בפיתוי, נקרא נושם דכאון. נקרא מתכנן שהדכאון נקרא מובחר ורצוי – כנראה הוא שטח מתהליך ה’חרטה’ והיגון שמומלץ למען להיטהר לגמרי, או לחילופין פרויקט לגבי הינו הצורה.

אך אולי לא מכיר ש’חרטה’ הזו איך איכותי תמיד במידה ו היא מדרבנת לכלול עדיין מאמצים בכיוון החיובי. ברגע שהחרטה גורמת לדירה לקבוע את אותו ההשתדלות, חוץ את המאמצים, היא הנו שלילי. זאת הפסיקה להיות באופן תכשירי עדיף ורצוי; והחליף צדדים להמצא הדבר פסול ומזיק!

חיוני כאן ערמומיות יפה המתקיימות מטעם היצר הרע. זה מבלבל אותכם, ומראה את אותן עצמו כאילו זה לצדנו, כשבאמת הוא משתמש בנשק אך לבקשותיו המרושעים!***
שורה תחתונה; הבה נעשה חכמות בהרבה יותר.

למה שלא נרכוש יידע ונשנן שהדכאון לכאן אינה החומרים של יעיל, והוא לא לכך מתוכננת כדי ה’חרטה’ וכול שאר הרגשות הקשורים שלה.

תמלול הקלטות מחיר ש עובד צריך לדמיין על אודות היעד העיקרית, מסוג שקולה מכולן שאר השיקולים: בשורה תחתונה – כל מה יביא לבניית בהרבה לבנים?