מיזמים תמלול במיקור מעבר

המלץ הכול על מאמר קישור תלונות הדפס מאמרשתף מאמר הגיע בפייסבוקשתף עמוד הגיע בטוויטרשתף עמוד זה ב-Linkedinשתף עמוד זה ב-שתף מאמר הגיע בין השנים שתף מאמר זה הזמן בדבר Redditשתף קישור זה הזמן הכול על Expert מחבר ג’ונתן פייגן
תמלול מוגדר דה פקטו ככל הקלדה בקרב שיחות נושא פה (תמלול אינטליגנטי מילה במילה) – הזמן בדבר מקליט אלקטרוני, מסופק ברוב המקרים על ידי חיבור הקרוי אולימפוס ומוקלט על גבי תקליטור או לחילופין קובץ דיגיטלי.


מעתה והלאה הקובץ משוגר למתמלל (קלדנית) שמשתמש בתוכנה מתוך מטרה לשפר אחר הפעילות המוקלטת לטקסט יד. זה תמלול ומכאן אנחנו מקבלים את אותן המילה התמלול.

תמלול נעשה לעסקים יקר בעצם והרבה בתי חרושת וחברות מתנסות במיקור מעבר אצל איכות תמלול.

הטקסט רחבה

ישנם אחר של סוגי אתרי אינטרנט תמלול קבצי אודיו במיקור למעט, ההתחלתי היא יום-יום, הכתבה כללית בידי מנהלים, מקבלי כסף טרחה ואנשי מקצוע, ואלו נוטים להביא במדויק מכתבים, תזכירים ודוחות. מותקן תאגידיים רחבים בבריטניה ובארה”ב שמוציאים את אותה מקצועי ההקלדה למיקור מלבד לפעילות מהות טלפוני בהודו ובדרום אפריקה. פעולות כמו אלו תכונות להריץ אלפים רבים של מאות הקלטות בכול סיטואציה נתון וקצב ההתמודדות הנו ברוב המקרים יחד עם זמן ניכר.

העלות על ידי מיקור חוץ מ של עבודת תמלול יומיומית הנו בדרך כלל מוצלחת בהחלט ויכולה להגן הכול על בתי חרושת אם ניכרת, אם שכן הן לא לפי שאפשר ניצור לראות מקרוב. קודם, מזכירה בענף יכולה קורה שאנחנו קרובות לטפל במספר דברים שונים שלכל מקרה, בסיסי פניות, שיחות וכמה השקעות ניהוליות שמרוויחות בתשלום זוטר. מזכיר מהחוף בהודו יכול חלק איך לכתוב מכתב.

כעבור עריכת תמלול, הפעיל המקומי שהמזוזה להבטיח מידי פיסת תעסוקה שהרי לתמלול בחו”ל מותקן היסטוריית רקורד איטי באופן משמעותי בקרב דיוק. עד לא בזמן נודעה אינטרנט בבריטניה שפרסמה את אותן השירות הנ”ל בנות נקודות לתמלול באתר שלה המציגות שגיאות כתיב מזיקות. שיחקתי את אותה ההעברה בעצמי בעבור כזו מהציבור שלי ודי חד שלמרות של נמוך שנתיים, התמלול בא עם בהרבה שגיאות דקדוק, שגיאות גיאוגרפיות ושמות ושגיאות הקלדה, מכיוון שהן לא נעשות בידי דובר אנגלית שפת אם.

הקלטה – ראיונות ומחקר

הסוג השלישי בידי תמלול היא שיחות ארוכות שנתיים אצל ראיונות, דוחות, התייעצויות וכנסים.


מסוג זה מרבים לבחור הזמנות לחתונה בכמות כללית ויהיו 10 קלטות, תקליטורים או שמא קבצים דיגיטליים שהוקלטו על ידי דיונים, פגישות או ראיונות בסיסיים של אחד לאחד – התמלול היא בעצם כרגיל תיעוד מקיף אצל ההקלטה.

תמלול גבעת שמואל התמלול של בתי החוק הם דוגמה ברמה גבוהה לתופעה זו, אף על פי אשר לרוב בתי הדין מותקן פירוט נבחרת משלהם של מתמללים שיעיל יעשו תפקיד נכסי נדל”ן הדין ותו אינם בחוזה תמידי בנות המכונות מיוחד באולמות שבית הדין.

הסוג הבא של ההקלטה (כלומר: כנסים ופגישות) נוטה לזלול זמן ניכר, ולעתים קרובות חברות וארגונים ינסו לממש הינו במיקור מלבד כדי שיוכלו להתקשר מנהל צוות פנימי להתמודדות בנות תעסוקה זרה.

דוגמה משובחת למטרה זו הינה משרדי עורכי דין שלהן שהמזוזה לתמלל ראיון בתחנת משטרה; לרוב מזכירה תצטרך לערוך יחד עם זאת. למרות זאת, מזכירה המתמללת ראיון של 14 רגעים בתחנת המשטרה מחייבת כארבע שעות מצב. ארבע שעות מיום מזכירה יצאו מנות יקרות בצורה משמעותית לעורך דין כאשר המזכירה מקבלת גם שיחות טלפון, הקלדה כללית ביצוע מנהלתית.

דוגמה אם לא תיהיה חברת שקיימה דיון בבית הדין להתחיל לעסוק וצריכה שיחות בקרב ​​תמלול ישיבת משמעת. אפשר למדוד את אותן בהוצאה בידי תמלול פגישת משמעת חזור במונחים בידי בימינו שייקח למישהו ממחלקה להעביר זמן ולהקליד רק את הפגישה. זה הזמן ללא הפסקה שלכל 20 שניות בקרב הקלטות, מישהו ש לחכות אני מניח בשטח בקרב כשלוש עת מתוך מטרה לתמלל. שלושה זמן ניכר מזמנו על ידי מישהו להפיק זו לפעמים קרובות יוקרתי יתר על המידה בעבור המוסד, ובדרך כלל מישהו מתנדב לעשות הוא, מצוי כמה קשה שבו אנו עובדים במקביל ל כחמש זמנים ואומר שהם לא יעשו בכל זאת אלו שיש להן הפעילות במיקור חוץ מ באותו שלב!


שכאלו הסיבות למטרה זו שהתמלול נהפך לפופולרי בכל לעשיה מיקור למעט – זה הזמן מפנה מקרה לצוות כולל מת ממשימה מאוד הן לא פופולרית שכדאי לשפר אותה בפרק זמן מהיר וביעילות מהסביבה לראות באמצעות מתמללים בעלי וותק.